Dear Authors,
If you believe that your paper was mistakenly rejected by other leading journals and you do not agree with final decision, the editors of Reports of Practical Oncology and Radiotherapy offer new fast track review. You may submit your manuscript to Reports of Practical Oncology and Radiotherapy together with all prior peer-reviews obtained from the other journal and your rebuttal letter. We guarantee review based decision within 72 hours from the time we will receive your manuscript.

Fast track submission process: Please submit the manuscript with all reviews and rebuttal letter by email to Dr. Michal Masternak (michal.masternak@ucf.edu) for fast review processing. To assure immediate attention the email title must to include: RPOR-fast track- Last Name First Name (of corresponding author).

Volume 5, Number 1, 2000

 

Brachyterapia ginekologiczna w Polsce - stan obecny

Urbański K.
p. 7-8

Ocena porównawcza dawki w odbytnicy obliczonej dwiema metodami w brachyterapii śródjamowej chorych na raka szyjki i trzonu macicy

Serkies K, Badzio A, Jereczek-Fossa B, Nowak R, Szewczyk P, Tarnawska Z, Jassem J.
p. 8-8

Wpływ leczenia chirurgicznego na ryzyko wystąpienia popromiennych przetok pochwowo-odbytniczych u chorych na raka szyjki macicy poddanych radioterapii

Lebioda A, Makarewicz R.
p. 8-9

Porównanie histogramów objętościowych odbytnicy l ściany odbytnicy u chorych na raka szyjki macicy otrzymujących dojamową brachyterapię

Olszewska AM, Saarnak AE, de Boer RW, van Bunningen BNFM, Steggerda MJ.
p. 9-9

Rak endometrium - wstępna ocena tolerancji pooperacyjnej pulsacyjnej brachyterapii

Klimek M, Urbański K, Góra E, Kojs Z, Karolewski K, Jakubowicz J, Pudełek J.
p. 10-10

Metody brachyterapii dojamowej stosowane u kobiet z rozpoznaniem raka błony śluzowej trzonu macicy

Roszak A, Bratos K, Cikowska-Woźniak E, Niecewicz R, Zwierzchowski G.
p. 10-11

Brachyterapia LDR, MDR, HDR zmian nowotworowych w pochwie

Roszak A, Cikowska-Woźniak E, Niecewicz R, Bratos K, Zwierzchowski G.
p. 11-11

Roczne doświadczenia własne w stosowaniu brachyterapii pulsacyjnej (PDR)

Serkies K, Sawicki T, Badzio A, Tarnawska Z, Górzyński M, Szewczyk P, Nowak R, Jassem J.
p. 11-12

Odczucia chorych na nowotwór narządu rodnego otrzymujących różne formy brachyterapii

Łuczak-Wawrzyniak J, Kuczyński M, Roszak A, Bratos K.
p. 12-13

Zastosowanie brachyterapii w leczeniu chorych na nowotwory regionu głowy i szyi

Fijuth J.
p. 13-13

Badania nad rolą brachyterapii HDR w leczeniu chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca

Makarewicz R.
p. 13-14

Zastosowanie brachyterapii HDR w leczeniu chorych na miejscowo zaawansowanego raka przełyku

Dolińska H, Łyczek J, Kasprowicz A, Kulik A, Olszewska A, Fijuth J.
p. 14-15

Wewnątrzoskrzelowa BRT-HDR w raku oskrzela - przyczyny niepowodzeń

Mączko M, Kabarowski R, Kośniewski W, Pamucka M.
p. 15-15

Brachyterapia HDR w paliatywnym leczeniu zaawansowanego raka przełyku - ocena skuteczności metody

Rutkowski T, Białas B, Rembielak A, Fijałkowski M.
p. 15-16

Brachyterapia śródoperacyjna mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej - ocena wczesnej tolerancji

Kulik A, Łyczek J, Dziewirski W, Ruka W, Olszewska A, Jarosz J, Kasprowicz A, Dolińska H.
p. 16-16

Brachyterapia przy użyciu Irydu 192 w leczeniu odrostów glejaków mózgu

Makarewicz R, Furtak J, Harat M, Szylberg T, Terlikiewicz J.
p. 16-17

Nowoczesne metody planowania leczenia

Malicki J, Zwierzchowski G, Roszak A.
p. 17-18

Brachyterapia w zapobieganiu restenozie tętnicy nerkowej - doniesienie wstępne

Białas B, Lekston A, Fijałkowski M, Wilczek K, Rembielak A.
p. 18-18

Przygotowanie dozymetryczne brachyterapii naczyniowej

Ślosarek K.
p. 18-19

Testy kontroli procedur dozymetrii klinicznej w brachyterapii

Bystrzycka J, Ślosarek K.
p. 19-19

Weryfikacja rekonstrukcji geometrycznej oraz weryfikacja poprawności obliczeń rozkładów dawek w systemie planowania leczenia PLATO

Góra E, Lesiak J, Barańczyk R, Rozwadowska-Bogusz B, Waligórski M.
p. 19-20

Weryfikacja procedur pomiarowych i wdrożenie w COOK projektu opracowanych zaleceń krajowego systemu kontroli dla aparatu Selectron LDR/MDR

Waligórski M, Lesiak J, Byrski E, Rozwadowska-Bogusz B, Barańczyk R, Góra E.
p. 20-20

Nietrzymanie moczu jako objaw uszkodzenia układu moczowego po napromienianiu - próby leczenia zachowawczego

Pisarska M, Samulak D, Ziętkowiak W, Sajdak S.
p. 21-21

Ocena cystometryczna zmian w układzie moczowym u kobiet leczonych kompleksowym napromienianiem z powodu raka szyjki macicy i raka endometrium

Pisarska M, Samulak D, Obrębowska A, Jurczyk M, Sajdak S.
p. 21-22

Efekty uboczne kompleksowej radioterapii u chorych na nowotwory narządów płciowych

Obrębowska A, Sibila-Owczarska A, Pisarska-Krawczyk M, Jurczyk M, Sajdak S.
p. 22-22

Przypadek skojarzenia leczenia promieniami (brachyterapia i teleterapia) mięsaka prążkowokomórkowego oczodołu u dziecka

Ficek K, Fijałkowski M, Ślosarek K, Madziara W.
p. 23-23

Brachyterapia HDR w leczeniu nieoperacyjnego raka przełyku

Skowronek J, Adamska K, Suwalska M, Piotrowski T.
p. 23-23

Paliatywna jednofrakcyjna brachyterapia HDR u chorych na zaawansowanego miejscowo niedrobnokomórkowego raka płuca

Kasprowicz A, Kulik A, Łyczek J, Dolińska H, Olszewska A.
p. 24-24

Leczenie skojarzone (brachyterapia HDR oraz teleterapia) zaawansowanego raka oskrzela

Skowronek J, Adamska K, Drozdowska M, Cofta Sz, Świerkocki K, Piorunek T.
p. 24-25

Brachyterapia HDR w leczeniu paliatywnym raka oskrzela i tchawicy

Skowronek J, Adamska K, Zwierzchowski G, Młynarczyk W.
p. 25-25

« back

 
INDEXED IN:

Indexed in: EMBASE®, the Excerpta Medica database, the Elsevier BIOBASE (Current Awareness in Biological Sciences) and in the Index Copernicus.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15071367/19/2